lpg plyny jsou alternativní cestou jak řešit drahé energie

Energie zdraží – no a co ? Mě se to netýká

Ztráta schopnosti dlouhodobého plánování: Hrozba pro energetickou bezpečnost 

V moderní době, kdy jsme zahlceni neustálým proudem informací a krátkodobými podněty, zdá se, že lidé ztrácejí schopnost dlouhodobého plánování a vnímání rizik a nebezpečí. Tento fenomén se promítá i do oblasti energetiky, kde se společnost stala závislou na stabilní dodávce levné elektrické energie a tepla, a co hůř, OČEKÁVÁ ŽE TYTO DODÁVKY JSOU SAMOŘEJMOSTÍ. Avšak, jak se zdá, tato jistota může být v ohrožení v krátkém horizontu 2-3 let.  

Nedávné trendy a události v energetickém sektoru naznačují, že stabilní dodávky energie, na které jsme byli zvyklí, již nemusí být tak samozřejmé, jak se zdávalo. Narůstající výkyvy na trzích s energiemi, geopolitické nestability a výzvy spojené s klimatickými změnami jsou pouze některé z faktorů, které nás nutí přehodnotit naše přístupy k energetické bezpečnosti. 

Je zřejmé, že ti, kteří nereagovali na jasné signály nebezpečí a nezačali řešit situaci včas, mohou být vystaveni značným rizikům v blízké budoucnosti.  

Jedním z možných řešení je vybudování vlastního energetického centra, které by zajistilo energetickou nezávislost a spolehlivé dodávky jak elektrické energie, tak tepla. Překvapivě, taková zařízení by mohla dlouhodobě dodávat energii výrazně levněji než bude na trhu běžné. 

Virtuální plynovod, elektrárna a teplárna vjednom. 

(V kombinaci s občasnými zdroji pak ideálním mixem) 

Koncept energetického centra, založeného na tzv. „virtuálním plynovodu“, je jedním z inovativních přístupů k řešení této problematiky. Jedná se o zařízení, které kombinuje různé zdroje energie, jako jsou například nádrže plynu (LPG nebo LNG) a občasné zdroje, jako jsou fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla nebo větrné turbíny. Tímto způsobem je možné dosáhnout vyváženého a spolehlivého zásobování energií i v situacích, kdy jsou tradiční zdroje nedostupné nebo drahé. 

Jednou z hlavních výhod takových energetických center je eliminace přenosových poplatků, které jsou často spojeny s dodávkami energie přes tradiční sítě. To umožňuje snížit náklady na energii pro uživatele a zároveň zvýšit jejich energetickou bezpečnost. 

Zkrátka řečeno, je čas, abychom se probudili a začali vážně přemýšlet o budoucnosti energetické bezpečnosti. Spoléhání se na tradiční dodavatele energie až do té míry, že ignorujeme možné rizikové faktory, může být velmi nebezpečné. Vybudování vlastního energetického centra může být klíčem k zajištění stability a bezpečnosti v oblasti energetiky, a to nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.