Informacím o novém evropském nařízení zvaném GDPR lze v posledních dnech jen těžko uniknout…

GDPR ma za cíl sjednotit ochranu osobních údajů skrze celou Evropskou unii a začlo platit 25. května 2018.

S osobními údaji pracuje každá společnost a Kralupol není výjimkou.

Za Kralupol bychom vás chtěli ubezpečit, že se požadavkům GDPR dlouhodobě věnujeme a od data platnosti nového nařízení plníme veškeré požadavky, které se týkají zpracování osobních údajů našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců.

GDPR & Kralupol

  • Provedli jsme hloubkovou kontrolu osobních údajů, které aktuálně zpracováváme nebo spravujeme a v případě nesouladu s GDPR, jsme provedli nápravu.
  • S partnery, kterým nějakým způsobem předáváme osobní údaje (např. daňový poradci) byly uzavřeny smlouvy, které zpracování údajů přesně specifikují a upravují.
  • S partnery, kteří nám předávají osobní údaje (např. klienti) byly uzavřeny smlouvy, které zpracování údajů přesně specifikují a upravují
  • Interně jsme stanovili nové směrnice, které upravují způsob nakládání s osobními údaji v rámci Kralupol
  • Nositelé osobních údajů budou mít právo přístupu ke svým údajům, které Kralupol zpracovává a spravuje a budou mít možnost vznést námitku proti jejich zpracování, případně požádat o přenos / výmaz svých osobních údajů

Kompletní popis zásad ochrany a zpracování osobních údajů uživatelů je samozřejmě dostupný online.