Home Titulní strana

Technické plyny

Technické plyny a chladiva

Technické plyny jsou s námi každý den, protože se s jejich pomocí vyrábí většina věcí které známe. Jsou a budou součástí výrobních procesů, služeb, ale i volného času. Jejich uplatnění najdeme ve strojírenství, dopravě, zdravotnictví, petrochemii, elektrotechnice, potravinářství a mnoha dalších oborech. Zajišťují větší efektivitu, bezpečnost a kvalitu. To vše s ohledem na životní prostředí.

Mezi nejrozšířenější technické plyny patří kyslík (O2), dusík (N2), acetylen (C2H2), argon (Ar), oxid uhličitý (CO2), helium (He) a vodík (H2). Každý z nich má své specifické vlastnosti, které jsou nenahraditelné. Kromě výše uvedených základních plynů se využívají směsi, které násobí možnosti jejich využití.

Technické plyny mají zásadní vliv na kvalitu výrobků nejen v průmyslové výrobě.

Důležité je barevné značení lahví, které slouží k základní rychlé orientaci mezi druhy plynů – najdete ho stránkách České asociace technických plynů ZDE.

Kralupol technické plyny nabízí všestranné využití

Nabízené produkty (základní přehled)

ProduktMožné příklady využití plynů
Acetylénpoužití na řezání, pájení, svařování, předehřev, nejčastěji v kombinaci s kyslíkem. Výhodou je stálá vysoká teplota plamene.
Argonochranný plyn při svařování různých materiálů všude tam, kde chceme zabránit oxidaci svaru, dodáván v různých čistotách (4.6, 4.8, 5.0 …).
Argon S2, S3směs argonu a kyslíku, ochranný plyn při svařování MAG.
Argon H2, H7směs argonu a vodíku, plyn pro svařováni WIG, zvyšuje rychlost svařování.
Ballongaspředevším hobby využití při plnění balónků apod.
Biergassměs dusíku a CO2 v poměru 70 : 30, využití např. v restauracích jako tlačný plyn piva, kde chrání jeho kvalitu.
CO2 svařovacíochranný plyn při svařování MAG pro nenáročné.
CO2 potravinářskévyužití v potravinářství např. jako tlačný plyn.
Dusíkpoužití při svařování, řezání, v metalurgii, profukování trubek a zásobníků, univerzální chladivo při zpracování plastů, ve stavebnictví apod.
Dusík potravinářskývyužití v potravinářství např. jako tlačný plyn, ochranná atmosféra při balení potravin.
Formovací plynochranný plyn při svařování.
Heliumochranná atmosféra, nosný plyn při analýzách, odhalování netěsností, zdravotnictví.
Kyslíkřezání plamenem, podpora spalování hořlavých plynů (propan, acetylén).
Progen 1, 3, 5směsi argonu, CO2 a O2, ochranný plyn při svařování MAG.
Progen 8, 18směsi argonu a CO2, ochranný plyn při svařování MAG.
Vodíkpalivo, řezání, svařování.
Vzduch (syntetický)kalibrace přístrojů, řezání, metalurgie.

Uvedené plyny dodáváme v různých čistotách a kvalitě, dle individuálních potřeb zákazníka. Samozřejmostí je zajištění speciálních směsí dle dodané specifikace.

Plyny dodáváme našim zákazníkům v plynné formě (tlakové lahve) nebo kapalné formě (kryogenní zásobníky). U plynů, jako je oxid uhličitý a acetylen, se obsah vyjadřuje v kilogramech. Jedná se o hmotnost produktu v lahvi.

O vhodném způsobu zásobování rozhodují požadavky na čistotu plynu, potřebné množství, možnosti skladování a místní dopravní dostupnost.

Tlak: 150 bar, 200 bar, 300 bar

Objem: 10 l, 20 l, 50 l

Lahve jsou vhodné pro menší dodávky plynů a jejich využití je velmi variabilní. Lze je dopravit i na hůře dostupná pracoviště a jednoduše tam s nimi manipulovat.

lahve jsou jednou z možností jak dodat technické plyny až do vaší firmy
svazky pro technické plyny jsou vhodné pro větší odběry

Tlak: 200 bar, 300 bar

Objem: 12 x 50 l

Svazky obsahují zpravidla 12 vzájemně propojených lahví, které jsou upevněny v rámu. Lze tak jednoduše navýšit objem a průtok plynu. Vyhovují tedy zákazníkům, kteří mají větší spotřebu.

Objem: 600 l a dále velikosti dle potřeby zákazníka

Největší potřeby jsou u zákazníků řešeny dodávkou plynu v kapalné formě. A to buď formou mobilního minitanku nebo závozy kapaliny do stabilního zásobníku.

zásobníky pro technické plyny zavážíme vlastními vozidly Kralupol

Všechny objednané produkty dovezeme na požadované místo k zákazníkovi.

chladivo pro klimatizace i pro použití v tepelných čerpadlech od Kralupolu

Od srpna 2023 máme pro vás nově v sortimentu přírodní chladiva R290 a R600a. Obě tato chladiva nabízíme v lahvích o obsahu 5 nebo 10 kg, případně dle individuální dohody se zákazníkem. Lahve jsou plněny zde v České republice na naší plnírně.

R290, R600a

Chladiva známá pod názvy propan, isobutan se vyznačují minimálním dopadem na životní prostředí. Mají nízkou citlivost na vlhkost a nezpůsobují korozi. Umožňují celoroční používání v interiéru. Jsou netoxická, vysoce hořlavá, GWP = 3 (global warming potential – potenciál globálního oteplování).

Příklady použití: tepelná čerpadla, klimatizace, lednice, tlačný plyn.

Prodej je možný pouze po předložení certifikátu opravňujícího k manipulaci s chladivem.

Protože doprava technických plynů podléhá mnoha legislativním požadavkům, nechte přepravu na nás. Všechna naše auta jsou vybavena dle předpisů ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).

Každý však může snížit riziko nebezpečí, především správnou manipulací s danou věcí (např. tlakovou lahví) a alespoň základní znalostí o vlastnostech jednotlivých produktů. Základní předepsaná výbava vozidla je nutností.

Rychlá poptávka a kontakty

    Obchodní zastoupení, rozvoj trhu

    Bc. Jaroslav Kolman
    +420 720 064 008
    j.kolman@kralupol.cz